Vi kan ge dig en ärlig chans på arbetsmarknaden!

Vi kan ge dig en ärlig chans på arbetsmarknaden! Fixarna från Hambrunge är ett socialt företag som startades hösten 2013 av ett tjugotal personer i Hamrånge som tröttnat på att själva vara långtidsarbetslösa, eller som hade anhöriga eller bekanta som befann sig långt från arbetsmarknaden. På två år har Fixarna gått från att vara en vision, till att bli ett välrenommerat företag med olika typer av verksamheter och framförallt – där nya trygga arbetstillfällen skapas!

Hur kan en praktikplats eller arbetsträning leda till ett fast jobb?

Genom att ha en praktikplats eller arbetsträning hos Fixarna så lär du känna vår verksamhet. Om vi trivs med varandra och du tycker att formen – att driva eget företag tillsammans med andra – känns spännande, så kan ditt engagemang hos oss leda till ett fast jobb, precis som det gjort för många andra.

Vad är ett socialt företag?

Vad är ett socialt företag? Fixarnas största mål är att skapa nya arbetstillfällen, framförallt i Hamrånge men även i resten av Gävle kommun. Fixarna är i grunden en ekonomisk förening där varje medlem har rösträtt. Medlem kan alla bli, och det är medlemmarna som bestämmer hur vinsten ska användas, hur rutiner för anställningar ska se ut och vilken verksamhet som ska bedrivas. Medlemmarna utser varje år en styrelse med ansvar för arbetsmiljö och ekonomi. Den här formen av företagande gör att alla som finns hos Fixarna blir delaktiga i verksamheten och lär sig ta ansvar för både verksamheten och sin egen situation.

Träna upp eller pröva din arbetsförmåga eller ditt språk!

Träna upp eller pröva din arbetsförmåga eller ditt språk! Hos oss kan du genomföra arbetsträning, praktik eller utreda hur stor din arbetsförmåga är. Eftersom vi har så bred verksamhet, såväl inomhus som utomhus, så hittar vi alltid ett upplägg utifrån dina intressen och din förmåga. Vi gör en personlig plan för dig som grundar sig på hur du på bästa sätt ska komma tillbaka till arbetsmarknaden.