Växtplats för alla!

Under år 2020 genomförde vi en förstudie genom finansiering av EU/Leader Gästrikebygden. Förstudien handlade om att få mer kunskap om hur växthus och odlingsytor kan bidra till utveckling, ökad livsmedelsproduktion och mer lokal mat i vårt närområde.

Förstudien hittar du här;